Norges flagg

Norges flagg inneholder et mørkeblått nordisk kors med hvite kanter på rød bunn. Den vertikale korsarmen er forskjøvet mot flaggstangen etter mønster av de eldre nordiske flaggene i Danmark og Sverige. Handels- og nasjonalflagget har forholdet 16:22 (høyde til bredde), mens stat- og orlogsflagget har forholdet 16:27.

Flagget ble utformet av Frederik Meltzer og vedtatt av Stortinget 17. mai 1821. Meltzer begrunnet forslaget sitt med at det nye flagget burde ha frihetens farger: rødt, hvitt og blått, men ellers en mest mulig tradisjonell utforming.

I 1899 ble det lov å bruke flagget slik vi kjenner det, og etter unionsoppløsningen i 1905 ble dette det offisielle norske flagget.

Flaggloven av 1898 beskriver flagget farger og proposjoner. Fargebeskrivelsen i denne er at flagget skal være «høirødt» og «mørkeblaat». Utenriksdepartementet hadde i en intern anbefaling fastslått at man etter Pantone fargesystem skal benytte PMS 032 U for rødfargen og PMS 281 U for blåfargen (dette tilsvarer omtrent #ED2939 (rød) og #002664 (blå) i RGB-systemet). Senere har dette blitt trukket, da Pantone-fargene var beregnet for matt papir, men synes å være mindre egnet for annet materiale.

Det norske flaggets proporsjoner skal være bredde: 6-1-2-1-12 og høyde: 6-1-2-1-6.

Kilder: Wikipedia, NRK, Store norske leksikon

Bildegalleri med bilder av Norges flagg (brukslisens for arkivbildene kan kjøpes hos for eksempel bildebyråene Meedeea eller Mediarkivet):