realfag

realfag er en fellesbetegnelse for de naturvitenskapelige fagene (f.eks fysikk, kjemi, biologi) og matematikk.

I den videregående skolen regnes disse som realfag: kjemi, fysikk, biologi, informasjonsteknologi (herunder informatikk), teknologi og forskningslære, geofag og matematikk.

Kilde: Store norske leksikon