Henningsværbrua

Henningsværbrua

Henningsværbruene er to bruer som knytter fiskeværet Henningsvær til Austvågøya i Nordland. Bruene ble åpnet i 1983 og er del av fylkesvei 816. Henningsværbrua er 258 meter lang og har et hovedspenn på 150 meter.