Bogen i Ofoten stedsnavnskilt

Bogen i Ofoten stedsnavnskilt

Veiskilting ved innkjøring til tettstedet Bogen i Ofoten, som er administrasjonssenteret i Evenes kommune.