Norges riksgrense

Skilt ved grenseovergangen til Norge. (Foto: Robin Lund)
Skilt ved grenseovergangen til Norge. (Foto: Robin Lund)

Riksgrense betegner en internasjonal (lande)grense mellom to suverene staters landterritorier, og er vanligvis fastlagt gjennom bilaterale grenseavtaler. Norge har riksgrenser mot Sverige, Finland og Russland.

Riksgrensen er merket med grenserøyser, i skogtrakter ved en grensegate. Landets avgrensning mot havet heter kystlinje, mens grensen mellom staters sjøterritorier benevnes havgrense.

Norges riksgrense er til sammen 2562 km lang, og regnes fra grensepunkt nr. XX (G.B.2) mellom Norge og Sverige ved Grisebåene til grensemerke nr. 415 som avslutter riksgrensen mellom Norge og Russland ved Jakobselvens munning i Varangerfjorden.

De enkelte norske riksgrensers lengde er:

  • Mot Sverige: 1630 km
  • Mot Finland: 736 km
  • Mot Russland: 196 km

Totalt: 2562 km

Statens vegvesens webkameraer langs norskegrensen:

E105 Storskog (Sør-Varanger, Troms og Finnmark)
Fv. 895 Polmak (Tana, Troms og Finnmark)
E75 Roavvegiedde (Tana, Troms og Finnmark)
E6 Barta (Karasjok, Troms og Finnmark)
Rv. 92 Karigasniemi (Karasjok, Troms og Finnmark)
E8 Bossovarri 1 (Storfjord, Troms og Finnmark)
E10 Bjørnfjell tollsted (Narvik, Nordland)
Rv. 77 Graddis (Saltdal, Nordland)
E12 Umbukta (Rana, Nordland)
Fv. 72 Innsmoen (Verdal, Trøndelag)
E14 Teveldal (Meråker, Trøndelag)
E18 Ørje grense (Marker, Viken)

Kilder: Statens vegvesen, Wikipedia, Store norske leksikon

Riksgrense bildegalleri (lisensinfo):

Filmklipp: