Norge Norga grenseskilt

Norge Norga grenseskilt

Riksgrenseskilt med riksvåpen og tekst «Norge Norga» ved grensepassering fra Finland til Finnmark.