Norsk grensestolpe

Norsk grensestolpe

En grenstolpe (med riksvåpen, et grensemerke som markerer riksgrensen til Norge.