eksamen

En eksamen er en kunnskaps- eller ferdighetsprøve.

Eksamen går tilbake til Kina for et par tusen år siden, i Europa til middelalderen i form av disputaser, i nyere tid i form av skriftlige prøver, delvis supplert av muntlige.

I skoleverket gir eksamen en kontroll med lærernes og elevenes arbeid, og den legger forholdene til rette for en mer ensartet bedømmelse over hele landet. Dette får en viss vekt når det er stor søkning til enkelte læresteder eller studieretninger, og når opptaket ikke skal få karakter av å være tilfeldig.

Eksamen har vært gjenstand for kritikk. Som følge av kritikken har man i skolen forsøkt å utfylle vurderingen med standpunktprøver og standpunktkarakterer.

 

Kilde: Store norske leksikon