privatist

En privatist er en person som tar eksamen i et fag uten å ha elevstatus eller studierett i faget, eller som tar fag-/svenneprøve uten å være lærling med godkjent lærekontrakt.

Videregående skoles privatister:

Det er mulig å melde seg opp i de fleste fag. Oppmeldingen foregår ved utdannelsesinstitusjoner som er godkjent for å avholde eksamen. Som privatist får du ikke standpunktkarakter i faget, men må avlegge eksamen for å få karakter.

Noen velger å lese til eksamen på egen hånd, men det finnes ofte kurstilbud. Både privatister og elever kan benytte seg av privatundervisning, som kan foregå en-til-en eller i mindre grupper.

Det er fylkeskommunen som har ansvar for privatisteksamen. I mange fylker kan man selv melde seg til eksamen via privatistweb.no. Eventuelt er det en lokal skole som fungerer som privatistkontor. I videregående opplæring er det to perioder (semestre) i løpet av et skoleår det er mulig å melde seg opp til privatisteksamen.

 

Kilder: Wikipedia, Store norske leksikon