Sprakende nyttår

Godt nytt år-hilsen for år 2020, skrevet med stjernefyrstikk.

Godt nytt år-hilsen for år 2020, skrevet med stjernefyrstikk.