Oslo Børs

Oslo Børs er Norges eneste børs, det vil si regulerte markedsplass for omsetning av verdipapirer, og tilbyr i dag handel i aksjer, egenkapitalinstrumenter, derivater og renteprodukter.

Oslo Børs åpnet i Kristiania 15. april 1819. Børsbygningen (Tollbugata 2) ble oppført i årene 1827–1829. Bygget utgjorde bare en tredjepart av den nåværende bygningen, som har blitt utvidet gjennom flere ombygginger.

I 2019 ble Oslo Børs en del av Euronext NV, en børs med base i Amsterdam i Nederland, med avdelinger i Belgia, Irland, Frankrike, Norge, Portugal og Storbritannia.

Kilder: Store norske leksikon, Wikipedia

Bilder av Oslo Børs: