Oslo Børs

Oslo Børs er Norges eneste børs, det vil si regulerte markedsplass for omsetning av verdipapirer, og tilbyr i dag handel i aksjer, egenkapitalinstrumenter, derivater og renteprodukter.

Oslo Børs er den eneste selvstendige børsen i Norden. Selskapet er et allmennaksjeselskap som eies av Oslo Børs VPS Holding, som i hovedsak eies av finansielle aktører.

Oslo Børs åpnet i Kristiania 15. april 1819. Børsbygningen (Tollbugata 2) ble oppført i årene 1827–1829. Bygget utgjorde bare en tredjepart av den nåværende bygningen, som har blitt utvidet gjennom flere ombygginger.

Kilder: Store norske leksikon, Wikipedia

Bilder av Oslo Børs: