euro

En enslig euro-mynt omkranset av norske mynter og sedler. (Foto: Robin Lund)

Euro (symbol: € – valutakode: EUR) er den Den europeiske unions (EU) myntenhet. Den er hittil kommet til anvendelse i 19 av unionens 28 medlemsland (kjent som eurosonen eller euroområdet), samt i fire mikrostater og i noen andre land og områder. Én euro tilsvarer hundre cent.

De tolv første nasjonale valutaer som skulle erstattes av euroen fikk sine respektive valutakurser fastsatt i forhold til fellesvalutaen høsten 1998. Euro ble introdusert som elektronisk valuta den 1. januar 1999, og den 1. januar 2002 som fysisk betalingsenhet. Av EUs 15 første medlemsland er det i dag Sverige, Danmark og Storbritannia som har unnlatt å innføre fellesvalutaen. Med unntak av de to sistnevnte, er samtlige av EUs medlemsstater, gjennom sin tilslutning i unionens traktater, pliktig til å erstatte sine lokale nasjonale med euro når muligheten byr seg og visse økonomiske krav er oppfylt.

Den europeiske sentralbank (ESB), med hovedsete i Frankfurt, styrer utstedelsen av mynter og sedler, og er bl.a. ansvarlig for euroens rentefastsettelse.

Mynter

Foto med én stykk euro-mynt som står på én stykk norsk kronestykke. (Foto: Robin Lund)

Euromyntenes forside er identisk i eurosonen, mens baksiden er ulik for hvert land. I 2007 ble myntenes forside forandret til å vise et kart over hele Europa, mens de i perioden 1999–2006 bare avbildet medlemslandene.

Euromyntene finnes i valørene 1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 euro og 2 euro.

Sedler

Eurosedlenes forside og bakside er identisk i eurosonen. Det er kun sedlenes serienummer som forteller hvilken europeisk stat de er trykt i.

Sedlene finnes i valørene 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro og 500 euro. I mai 2015 vedtok Den europeiske sentralbank å stanse utgivelsen av nye 500-sedler. Sedlene vil fortsatt være gyldige, men det ikke vil bli produsert nye 500-eurosedler etter 2018. Bakgrunnen var at sedler med høy verdi foretrekkes av kriminelle.

Elektroniske overføringer og betalinger

For å gjøre betalinger mellom euroland lettere ble Single Euro Payments Area (SEPA) innført i 2014. Det innebærer at innenriks- og utenriksbetalinger i eurosonen utføres på samme måte. Alle kontonummer bruker IBAN. Dette gjelder fra oktober 2016 også alle EU-/EØS-land som bruker andre valutaer enn euro, inkludert Norge, men kun kontoer og overføringer i valutaen euro.

Eurosymbolet

På samme måte som den amerikansk dollar har valutasymbolet $, har euroen et eget symbol: €. Symbolet er ifølge Europakommisjonen «en kombinasjon av den greske bokstaven epsilon, som er et symbol for den europeiske sivilisasjonen; en E for Europa; og de parallelle linjene symboliserer euroens stabilitet». Europakommisjonen har også spesifisert hvordan det offisielle symbolets eksakte proporsjoner og for- og bakgrunnsfarger skal være.

Hvor valutasymbolet plasseres varierer fra land til land. EUs publikasjonskontor anbefaler at eurosymbolet (eller forkortelsen EUR) med et mellomrom plasseres etter beløpet. Denne anbefalingen gis for alle språk med unntak av engelsk, irsk og latvisk.

Den offisielle valutakoden EUR blir brukt i stedet for valutasymbolet.

I Unicode finnes tegnet på posisjon 8364 (U+20AC). I HTML har man innført koden € for symbolet.

 

Kilde: Wikipedia