Digital mobbing

Digital mobbing er en forholdsvis ny form for mobbing som foregår via internett eller mobiltelefon. Mobbingen kan foregå via blant annet blogger, hjemmesider, nettsamfunn, e-post, SMS, MMS og sosiale medier.

Det som hovedsakelig skiller digital mobbing fra andre former for mobbing er at mobberen i stor grad kan være anonym, mens man tidligere møtte mobbeofferet ansikt til ansikt. Dette, sammen med at de digitale hjelpemidlene etter hvert nærmest er blitt allemannseie, gir grunn til å tro at flere kan føle seg fristet til å utføre mobbing og at flere dermed blir rammet. Flere får også tilgang til å se hvem som er mobbeofferet, vedkommende får et ansikt og flere kan føle fristelsen til å «henge seg på».

I Medietilsynets undersøkelse «Barn og medier 2016» oppgir 25 prosent av barn mellom ni og 16 år at de har opplevd mobbing på nett.

 

Kilder: Wikipedia, Medietilsynet