Justisbygget i Mosjøen

Justisbygget i Mosjøen ligger i Skjervgata 41, ved den nordre innfartsveien til Mosjøen sentrum.

Politiet i Mosjøen har holdt til på ulike adresser i byen, tidligst i Sjøgata i bygninger fra slutten av 1800-tallet. Også neste bygning var opprinnelig bygget for annet formål og ble etterhvert for trangt og for lite tidsmessig. Nybygginitiativ ble tatt på slutten av 1980-tallet. Andre etaters behov ble utredet og samordnet og i 1998 sto Justisbygget i Mosjøen ferdig til innflytting.

Bygningen rommer Mosjøen politistasjon med tilhørende garasjearealer. Tinghuset har egen fløy i andre etasje, sammen med politiets retts- og påtaleenhet, politiets administrative enhet og Helgeland Sivilforsvarkrets. Politimesteren har lokaler i tredje etasje sammen med sokkel- og beredskapsenheten, administrasjonssjefen, samt den lokale redningssentralen. Her ligger også kantine og hovedmøtesal. Arrestavdeling, garderober, skytebane og lager- og arkivrom er plassert i kjelleren.

Bygget er i gul teglstein og har vært byggeskikkpris-nominert. Arkitekter var Arkitektkontoret Kvadrat as i Trondheim.

 

Kilde: Statsbygg

 

Bildegalleri med relaterte bilder (bildene kan lisensieres hos Mediarkivet):