Statens hus i Stavanger

Statens hus i Stavanger

Leietakere i i Statens hus i Stavanger er Fylkesmannen i Rogaland, Barne-, ungdoms- og familieetaten, Statped Vest, Den norske kirken, Tollvesenet, Fylkesnemnda for barnevern og sosial saker, Statens lånekasse for utdanning og Barnehuset Stavanger.