Jæren tingrett

Jæren tingrett er en førsteinstansdomstol i Rogaland under Gulating lagmannsrett. Tingretten er resultatet av sammenslåingen av tidligere Jæren tingrett, Sandnes tingrett samt Forsand kommune fra Ryfylke tingrett i 2006.

Domstolen er lokalisert til Sandnes tinghus på Olav Vs plass i Sandnes og dekker kommunene Sandnes, Gjesdal, Forsand, Klepp, Time og Hå. Jæren tingrett dekket også Sola kommune frem til 1. juli 2007, da Ryfylke tingrett ble sammenslått med Stavanger tingrett og Sola ble overført til denne. Jæren tingrett har syv rettssaler og elleve dommere.

Før 2006 var Jæren tingrett navnet på førstinstansdomstol for Hå, Sola, Klepp og Time og var lokalisert på Bryne i Time.

Kilde: Wikipedia

Bildegalleri med bilder vedrørende Jæren tingrett i Sandnes. Bildene kan lisensieres hos Mediarkivet.