Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Westerdals Oslo ACT høyskole, Campus Vulkan, huser store deler av Avdelingen for Film, TV og spill, sammen med skuespillstudentene. Bygget ligger på Grünerløkka. (Foto: Robin Lund)

 

Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology er en privat høyskole i Oslo som tilbyr studieprogrammer innen kunst, kommunikasjon og teknologi. Skolen tilbyr utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå.

Westerdals Oslo ACT er et resultat av fusjonen mellom de tre tidligere høyskolene NISS (Nordisk Institutt for Scene og Studio), NITH (Norges Informasjonsteknologiske Høgskole) og Westerdals, som fant sted juli 2014.

Skolen hadde fra og med høsten 2016 tre campuser, én i Christian Krohgs gate 32, én på Vulkan på Grünerløkka og i Brenneriveien over Blå.

 

Kilde: Wikipedia