privatskole

Privatskole er et skoleslag som eksisterer i de fleste land i verden. Privatskolene har sitt motstykke i offentlig skole.

Historisk var all form for skolevirksomhet privat. I nyere tid, spesielt i det 20. århundre, er det i mange land gradvis bygget ut et offentlig skoletilbud.

Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology er en privat høyskole i Oslo som tilbyr studieprogrammer innen kunst, kommunikasjon og teknologi. Avbildet er Campus Vulkan. (Foto: Robin Lund)

Kvalitetsmessig forskjell på offentlige og private skoler kan i dag være en viktig grunn til at ressurssterke foreldre velger private skoler i store deler av verden. Hvor utpreget forskjellene er mellom offentlige og private skoler varierer fra land til land. Både i utviklingsland og i industriland som Storbritannia og USA kan forskjellene være betydelige.

Privatskole er et bredt begrep som betyr at skolene drives av andre enn myndighetene. Skolenes organisasjonsform og formål kan variere. En viktig sondring må gjøres mellom skoler som har et økonomisk formål og skoler som ikke har det.

Mange privatskoler har vært drevet av kirkelige organisasjoner og øvrige trossamfunn. Det eksisterer også mange skoler som er knyttet til bestemte pedagogiske retninger. Andre skoler har en privat form for å kunne tilby en spesielt god undervisning eller for å opprettholde bestemte tradisjoner. Mange privatskoler drives på et rent allmennyttig grunnlag, og kan da ofte være organisert som f.eks. stiftelser.

Privatskoler kan helt eller delvis være finansiert ved skolepenger; i flere land yter staten i moderne tid likevel betydelige tilskudd til driften.

Kilde: Wikipedia