Husk morsdag

Husk morsdag

Norsk tekst ‘Husk morsdag, søndag’, som en liten påminnelse til kundene i opptakten mot morsdagen. Hvit tekst over foto av filthjerter.