kvinnedagen, 8. mars

Den internasjonale kvinnedagen feires hvert år den 8. mars. Dagen ble etablert for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter, og å bygge opp støtte for allmenn stemmerett for kvinner.

Knyttneve i Venus-piktogram har siden 1970-årene preget plakater og faner som symbol for kvinnekampen. (Av AnonMoos, toa267 [Public domain], via Wikimedia Commons)
Initiativet ble tatt av den tyske feministiske sosialisten Clara Zetkin. Allerede året etter, i 1911, ble dagen markert den 19. mars i flere land. Fra 1914 av ble kvinnedagen lagt til 8. mars. I 1917 demonstrerte kvinner i St. Petersburg den 8. mars, og dette ble opptakten til den russiske revolusjonen.

I forbindelse med det internasjonale kvinneåret 1975 ble 8. mars proklamert som internasjonal kvinnedag av FN. I dag markeres den i større eller mindre grad av kvinner og menn over hele verden.

I Norge ble kvinnedagen markert første gang i 1915. Da avholdt Kvinneforbundet i Arbeiderpartiet folkemøte for fred, og Alexandra Kollontai holdt tale i Oslo.

Kilder: Wikipedia, Store norske leksikon

Bildegalleri, bilder med relevans til kvinnedagen (lisensieres via Mediarkivet):