Det røde flagget

Rødt flagg, blå himmel.

Det røde flagget er arbeiderbevegelsens viktigste enkeltsymbol.