Norges Bank

Norges Bank er sentralbanken i Norge. Den ble opprettet av Stortinget 14. juni 1816, og har som hovedoppgave å sikre økonomisk stabilitet i Norge ved hjelp av pengepolitiske virkemidler.

Norges Bank har hovedkontor i Oslo. Norges Bank flyttet inn i nytt hovedkontor i 1986, med adresse Bankplassen 2. Bygningen fyller et helt kvartal i Kvadraturen og omslutter flere eldre bygårder.

Norges Banks oppgaver er:

  • Makroøkonomisk styring gjennom fastsettelse av styringsrenten som er bankenes rente i Norges Bank. Regjeringen har fastsatt at Norges Banks operative gjennomføring av pengepolitikken skal rettes inn mot lav og stabil inflasjon. Det operative målet for pengepolitikken skal være en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 pst.
  • Bidra til effektive finansmarkeder og betalingssystemer.
  • Utstede kontanter.
  • Forvalte Statens pensjonsfond utland og noen andre mindre fond. Det er Norges Bank Investment Management, en avdeling i Norges Bank, som utøver forvaltningen.

 

Kilde: Wikipedia

Bildegalleri relatert til Norges Bank (bildene kan lisensieres for eksempel via bildebyråene Meedeea eller Mediarkiv):