Finanstilsynet fasade

Finanstilsynet fasade

Finanstilsynets bygning i Oslo. Finanstilsynet en norsk statlig etat som fører tilsyn med foretak og markeder for å bidra til finansiell stabilitet og fungerende markeder.