Norges lover

Norges lover er en norsk, trykket lovsamling (med rødfarget innbinding) som frem til 2019 ble utgitt med alle de norske lover med alminnelig praktisk betydning.

Lover som redaksjonen av samlingen ikke lenger anså å ha aktuell interesse ble bare omtalt ved tittelen på loven. I samlingen finnes gjeldende lovtekst for de lover som er vedtatt på utgivelsestidspunktet. Samlingen inneholder også lover som var vedtatt, men som ikke ennå er trådt i kraft.

Grunnloven (av 1814) står først i lovsamlingen, deretter følger lovene i kronologisk orden. Endringer av lovene er innarbeidet i teksten til den opprinnelige loven. Dette arbeidet ble gjort av redaksjonen, i praksis av Stiftelsen Lovdata.

Norges lover og innholdet i den har ingen offisiell status, selv om de fleste benytter den teksten som der fremkommer. Den offisielle publikasjonen for kunngjøring av lover i Norge er Norsk Lovtidend, som utgis av Justis- og beredskapsdepartementet. Ved henvisning til en lov eller lovbestemmelse er korrekt praksis å referere direkte til loven, ikke til lovsamlingen.

Kilde: Wikipedia

Norges lover bildegalleri (foto: Robin Lund, brukslisens kan erverves via bildebyrået Mediarkiv):