Lov og rett og dommerhammer

Lov og rett og dommerhammer

Frasen «lov og rett» flankert av dommerhammer for tematisk symbolikk. Hvit bakgrunn. Effekt av høy dybdeuskarphet, fokus på bokstaven L.