20150111-5924-CopyrightRobinLund-Lov-om-omsetning-av-alkoholholdig-drikk-mv-(alkoholloven)