Biblioteket i Tromsø

Biblioteket i Tromsø

Tromsø folkebibliotek er bibliotek for innbyggere og besøkende i Tromsø kommune. Hovedbygningen ble flyttet til Fokuskvartalet i august 2005. Den huser samlinger fordelt over fire etasjer.