Oslo sentralstasjon

Oslo sentralstasjon (Oslo S) ble åpnet 1. juni 1980. Stasjonen ligger i Oslo sentrum, ved Jernbanetorget i Karl Johans gates østlige ende, som et motstykke til Slottet.

Stasjonen ble åpnet for trafikk i 1980 etter at Oslotunnelen (jernbanetunnelen under byen) var åpnet i 1980. Et neste byggetrinn sto ferdig i 1987 med sentralhall og publikumsfunksjoner. På slutten av 90-tallet kom også Flytogterminalen til. Dermed dannet Hovedhallen, Østbanebygget og Flytogterminalen et sammenhengende kompleks som sammen med Jernbanetorget T-banestasjon, hvor tog, trikk, T-baner og busser møtes, gjør området til Norges største trafikk-knutepunkt.

I Jernbaneverkets terminologi heter stasjonen «Oslo S», mens «Oslo Sentralstasjon» angir betydningen av ‘Oslo S’.

Kilde: Wikipedia

Oslo S bildegalleri (bildene kan lisensieres gjennom bildebyrået Mediarkiv):