Svolværnatt

Svolværnatt

Svolvær nattestid, sett langs Vorsetøyveien fra sør mot nord.