Vestpollen i Lofoten

Vestpollen i Lofoten

Vestpollen er en fjordarm av Austnesfjorden på Austvågøya i Vågan kommune i Lofoten som strekker seg i underkant av 3 kilometer i vestlig retning fra innløpet ved Ørnvika i nord og på Sildpollneset i sør. E10 krysser over en fylling som deler fjorden.