sommertid

I Norge har vi rutinemessig justert til og fra sommertid siden 1980. (Foto: Robin Lund)

Sommertid er en ordning som går ut på å stille alle klokker frem én time i forhold til normaltid. Flere land har innført dette for å utnytte de lyse delene av døgnet. Med sommertid menes også den perioden av året da klokkene er stilt 60 minutter frem sammenliknet med resten av året.

Ideen til å forskyve klokketiden for å bedre utnyttelsen av dagslyset ble fremsatt allerede i 1784 av den amerikanske fysikeren Benjamin Franklin. Hans begrunnelse var å spare energi.

Det skulle imidlertid gå mer enn 130 år før ideen ble satt ut i praksis. Det skjedde under første verdenskrig; til å begynne med i noen av de krigførende landene (Tyskland, Storbritannia, Frankrike), deretter også i flere andre land.

I Norge ble sommertid sporadisk benyttet fra 1926 frem til 1980. Siden da har Norge hatt sommertid, og siden 1996 har Norges fulgt EUs praksis at sommertiden starter siste søndag i mars og slutter siste søndag i oktober.

Den 12. september 2018 besluttet EU-kommisjonen å avskaffe sommertid i EU i oktober 2019. Det forventes at Norge følger EU.

Kilder: Store norske leksikon, Wikipedia

 

Bilder relevante for sommertid (bildene kan lisensieres gjennom bildebyrået Kosmos Mediarkiv):