Alta lufthavn

Alta lufthavn

Alta lufthavn er en sivil flyplass som eies og drives av Avinor AS. Lufthavnen ligger ved bydelen Elvebakken, 3,5 km øst for Alta sentrum.