Alta lufthavn skilt

Alta lufthavn skilting

Avinors monolitt-skilt ved ankomst til Alta lufthavn.