FeFo hovedkontor i Lakselv

FeFo hovedkontor i Lakselv

Finnmarkseiendommen på nordsamisk Finnmárkkuopmodat (FeFo) er et norsk særlovorgan opprettet for å eie og forvalte grunn og naturressurser i Finnmark. Hovedkontoret ligger i Lakselv.