Finsk grensemerke

Finsk grensemerke

Finsk grensemerke fra skulpturell treriksrøys ved Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen.