Hamarøy preste- og menighetskontor

Hamarøy preste- og menighetskontor

Preste- og menighetskontor for Den norske kirke i Hamarøy.