Kirkenes sykehus hovedinngang

Kirkenes sykehus hovedinngang

Kirkenes sykehus ligger til ved Andrevann i Kirkenes og stod nytt i 2018. Sykehuset har akuttfunksjon og er lokalsykehus for Øst-Finnmark.