Kirkenes sykehus skilting

Kirkenes sykehus skilting

Skilting for Finnmarkssykehuset ved Kirkenes sykehus. Sykehuset har akuttfunksjon og er lokalsykehus for Øst-Finnmark.