Skip to content
Meny

Grafiske spesifikasjoner for næringsmagasinene NIN og Nimin

Denne siden gir oversikt over grafiske spesifikasjoner for næringsmagasinene Næring i nordNæring i Midt-Norge og LEVE i Narvikregionen.

For optimal kvalitet skal ferdig annonsemateriell sendes som PDF-filer iht. gitte spesifikasjoner. Materiellet kan også mottas som bildefiler (tif eller jpg), men da må det påregnes kvalitetstap, spesielt for tekst. Office-dokumenter, som Word og PowerPoint, er ikke egnet som originaler i trykksakproduksjon.

Format: Standard netto sideformat er 210 mm bredde og 285 mm høyde. For utfallende trykk (brutto) må det legges til 4 mm på alle sider.
Oppløsning: 300 dpi
Fargeprofil (ICC) for innsider er: ISOcoated_v2_300_eci.icc (Fogra 39). Denne er som regel forhåndsinstallert i grafisk programvare.

Format for næringsmagasinene «Næring i nord» og «Næring i Midt-Norge»
Format for næringsmagasinene «Næring i nord» og «Næring i Midt-Norge»

 

 

Tips

Nettoformat – netto beskjæring
Begrepet nettofomat er det samme som ferdig beskåret produkt – normalt er det dette formatet vi skriver inn når dokumentformatet blir definert i layoutprogram. Nettoformatet vises med heltrukken, rød linje i illustrasjonen over.

VIKTIG: Utfallende
Bilder, bakgrunner og elementer som er tenkt å gå utfallende, må legges utenfor nettoformatet – helst 4 mm, vist som skravert område i illustrasjonen. Hvis man leverer kun netto, risikerer man å få tynn hvit kant da det må forventes at skjæremaskinen kan gå en millimeter eller to feil.

 

Til toppen av siden