Dysleksi

Dysleksi, eller ordblindhet, er en form for lese- og skrivevansker som er forbundet med en svikt i det fonologiske systemet.