Akrobaten (gangbro)

Akrobaten er en gangbro over sporområdet ved Oslo Sentralstasjon som forbinder områdene Grønland og Bjørvika som en del av Stasjonsallmenningen.