syndikat

Et syndikat er en sammenslutning av selskaper eller mennesker med et felles formål. Det opprinnelige franske ordet er mest brukt for fagforening, men i dag brukes det også om truster, karteller, publiseringssyndikater og andre selskapssammenslutninger (så vel som kriminelle syndikater). Det er også assosiert med anarkistisk teori, som alternativ til stat (jamfør anarko-syndikalisme). Ordet syndikat […]