syndikat

Et syndikat er en sammenslutning av selskaper eller mennesker med et felles formål.