eksamen

En eksamen er en kunnskaps- eller ferdighetsprøve.