Norske flaggdager i 2021

Flaggforskriften bestemmer at det skal flagges med statsflagget ved Norges statlige virksomheter på denne listen over de 16 datoene under for året 2021.