Jæren tingrett

Jæren tingrett er en førsteinstansdomstol i Rogaland under Gulating lagmannsrett.