kirke og kapell

Kirke er en bygning for kristen kult, et gudshus, mens kapell er et vigslet kirkehus (kirke) eller et kirkerom som kan fungere som kirke.