merverdiavgift (mva.)

Merverdiavgift, også kalt moms, er en avgift som betales til statskassen på omsetning av varer og tjenester i alle ledd i produksjons- eller distribusjonsprosessen.