Norges flagg

Det norske flagget har et mørkeblått, nordisk kors med hvite kanter på rød bunn.