realfag

realfag er en fellesbetegnelse for de naturvitenskapelige fagene (f.eks fysikk, kjemi, biologi) og matematikk.