lakselus

Lakselus er en art i gruppen hoppekreps. Den lever som marin parasitt på laksefisker. Parasitten tar næring av slimet, huden og blodet til fisken.